Rayman Machinery- ը կանոնավոր կերպով մասնակցում է ոլորտի ցուցահանդեսների, մեր տեսանելիության բարձրացմանը եւ մեր որակի արտադրանքի ցուցադրմանը: